Čuvši svoje ime Ratnica se probudi iz misli i podiže glavu. „Ja…, ja…“ je bilo sve što je izgovorila dok je ostatak ekipe nestrpljivo gledao u nju.

vrijeme

 • Hoćeš li početi ti?, uzviknuo je već nervozan David, na što ga je ona presjekla pogledom. Ali je počela sa svojom pričom.
 • Mjesto gdje sam ja bila mračno je samo po dagađaju koje se desio. Zaustavila se pokušavajući da se prisjeti ostatka svoga putovanja.
 • Kako to misliš, gdje si bila, Ratnice, dodala je Fiona koja se tek sad zainteresirala za priču.
 •  Našla sam se na nekom pješčanom brdu, s kojeg se pružao lijep pogled na grad. Oko mene je bilo mnogo ljudi i čini mi se da jedina nisam znala šta se dešava. I onda sam odjednom osjetila jak udarac. Neki jako čudan čovjek se gurao kroz masu. Imao je bradu, a pogled mu je odavao mnogo osjećaja. Mogla sam da pročitam i strah i ogorčenje i tugu i bol. Kad je udario u mene čula sam ga da je rekao „izdao sam ga tri puta, odrekao sam ga se tri puta, bio je upravu“ i nestao negdje u gužvi.
 • Šta sad to znači?, dade Kerolajn i približi se Ratnici da bi bolje čula.
 • smrt_kriz1-323x224Niti ja nisam ostala ravnodušna, Kerolajn, pa sam se počela gurati kroz onu gužvu i ubrzo se našla na samom njenom kraju. A od prizora su mi se zaledile  kosti. Ispred mene stajao je čovjek zakovan za veliki, drveni stub. Kroz sredinu stuba stajao je jedan novi za koji su bile zakovane ruke ovog mučenika. Kad sam se bolje zagledala vidjela sam rupe na njegovim rukama, iz kojih je slijevala krv. A zemlja je bila tako suha da je svu kupila u sebe, kao da je bila željna.Mada ni njena žeđ nije mogla da otkloni tragove ove patnje.  Te ruke su držale sav teret čovjeka, čiji pogled nije odavao ništa. Nije bilo tuge u njima, ni bola, ni mržnje. Sve što sam mogla da pročitam iz njega je ravnodušnost. Ovoj masi nije mogao da ponudi više.

Strašno , dobacila je Laura, zbilja mračnije od samih ralja Hada.

 • Da, dodade David, uzimamo na sebe pravo da sudimo drugima, reče i ušuti, premda su se svi pogledi bili okrenuli na njega.
 • Nastavi, Ratnice, još jednom se oglasi Fiona.
 • Okrenula sam se i pored sebe vidjela jednu uplakanu ženu. Imala je na sebi crnu tuniku,glava joj je bila prekrivena kao da se skrivala od nekoga  i rijeka tuge izlazila je skupa s njenim suzama. Upitala sam je šta je uradio ovaj čovjek, a ona mi je dodala samo kratko da se zauzeo za svu ovu gomilu koja ga je dovela ovdje. Našla sam se u čudu.
 • Zašto bi neko mučio onoga ko radi za njegovo dobro?, dobaci Karolajn.
 • Zato što živi u neznanju, odgovori joj Laura. Zaslijepljeni mržnjom i osvetom, koje se Had uspio osloboditi jedino s ljubavlju.
 • A da je već jednom prestanete prekidati, ova priča mi izgleda jako poznato, odbrusi sad već ljuta Fiona. Nastavi, molim te, a vi ostali, tišina.
 • Pitala sam je i sama zašto bi to neko napravio, a ona se okrenula na mene i rekla da je to gomila koju je lako kupiti jednim obećanjem. Ne moraš ga na kraju ni izvršiti. Riječi su oštrice koje najviše mogu sasjeći. Neke sijeku, jer su laž, kao ove danas, a neke zato jer su istina koju je izgovarao ovaj čovjek. Od onih koji žele moć riječi istine ne mogu proći neopaženo, odbijanje služenja čovjeku koji ima potrebu da upravlja je njegov najveći grijeh, dijete.
 • Pobuna protiv cara, kao pobuna titana protiv Krona, ubaci se Laura.
 • Pa ne baš tako, ali istina je da svaka nastaje zbog manjka slobode, a čovjek već svojim postojanjem bi osuđen na robovanje. Zato što za drugo ne zna. Bogovima je to lakše.
 • Pa ne baš i Hadu, ostao je da živi u tami, samo što ti nisi vidjela njegovu tugu.

David je na sve to šutio i gledao u Ratnicu. Kao i uvijek, znao je da zna više od svih njih, ali je čekao da Ratnica sama ispriča svoje iskustvo. Skrenu pogled prema Lauri. Znao je da joj je ovo i više nego interestanta tema. Nije njeno stručno, niti sudbinsko polje, ali čeka da čuje šta je to toliko specifično u tom čovjeku da je Ratnicu toliko potreslo.

 • Sigurna sam da nisu riječi bile njegov najveći grijeh, upitala sam tu nepoznatu ženu, koja nije prestajala da plače. Da, jesu. Jer su njegove riječi otvarale oči ovim ljudima, koje je moć lako zatvorila. Širenje vidika, osuda neznanja, omalovažavanje sredstva kojim se širi moć, pokazivanje potrebe jednakosti svih ljudi. Ooo, da me barem poslušao, ispustila je jacaj na kraju, dok je gomila klicala i pozivala na smrt. Ali njihovo klicanje je ubrzo utihnulo. Njihova radoznalost je splasnula, nestala dolaskom oblaka, koji kao da su poželjeli da pomognu zemlji da spere svu ovu krv, koja se proli, a ne bi shvaćena. Odnijeli su ih tmurni oblaci, ostala sam sama s tom ženom, koja je grlila drveni stub kao da grli tog mučenika. Sa stuba se nije čula ni riječ, iako je bio živ.

 • Koliko je dugo još živio, šta je bilo s tobom?, upita Fiona koja je do kraja priče već sjedila do same Ratnice.
 • Ne još dugo, ubrzo je njegova glava klonula i s nje je pao trnoviti oreol. Na glavi su ostale rane kao dokaz patnje, a iz njih je još curila krv niz lice. Ali lice je, na moje zaprepaštenje ostalo zaogrnuto nekim laganim osmjehom. Ona žena prišla je stubu, uzela trnje u ruke i prigrlila ga iz sve snage, tako da se sad njena krv izmješala sa onom već okorjelom. Ostala je tako par minuta, onda mi ga pružila rekavši da uzmem ovaj simbol ljudske patnje, neznanja i ropstva.                                                                                           17146953038e65c1012a8ba8d7f2ddbd

Pružila im je ponovo okrvavljeni oreol, a oni su vidjeli da ga je svo vrijeme grčevito stiskala u rukama.

 • Isus!, sad je skočila Fiona. Znala sam da sam priču već čula. Pa ti si bila kod velikog Proroka.
 • Ne znam da li je Prorok, ali mučenik jeste. Istina je da se nismo mnogo promjenili, a to me boli mnogo više od ovih rana, dodala je tužno Ratnica. Karolajn, dodala je, nadam se da je tvoje putovanje bilo mnogo prijatnije?                                                                                                                                                                                                                                                                                      

To be continued…

Vremenski Putnik

Čitaj još...

Mi smo redakcija APortala a vi čitate članak s našom preporukom 🙂

Komentari