Tribute to the movie “Jesus de Montreal”

 

“Isus iz Montreala”, kanadska drama, 1989.
Dedicated to Daniel C.

Predaj se.
Odustani.
Ne pokušavaj više, sve je uzalud. Želja tvoja ostvariti se neće.

Čak ni ti nisi toliko naivan.
Jer, i ljepota je samo privid,
a istina je ipak samo laž.

Pjesma se gubi…
Izvori života su skriveni.
Sreća je tlapnja.

Ne uzimaj sve previše srcu,
ipak tvoja sudbina nije sudbina većine,
a ti nisi samo jedan obmanuti više.

Ne želiš i ne želimo vjerovati.
Pa, kasno je za sve.
A sreće i dalje nema.
Mi nikada više nećemo vjerovati.

Hvala što donio si svjetlo bar na tren.
Ali, slijedeć tebe spoznasmo
da tama naš je izbor za vječnost,
a ništa naš je ideal.

Ni tebe ni svjetla više nema.
A i ljubav sad mrtva je, u mraku.

Lidija Matorić

Komentari

Amazonke.com

Mi smo redakcija APortala a vi čitate članak s našom preporukom :)

You May Also Like

Bol, Lisa Gardner,bibliomanija, Ana Čaić Blažević, APortal,majka, dijete