Mrežnica…

 

Stihovi u slici pjevaju ljepše i od najljepše pjesme…

Amalka Štuka

Komentari

Amazonke.com

Mi smo redakcija APortala a vi čitate članak s našom preporukom :)

You May Also Like

Bol, Lisa Gardner,bibliomanija, Ana Čaić Blažević, APortal,majka, dijete