Obronci tuge u vodu su pali…

Razbile se misli
Ka vali o hridi
Sideći na stini
Jedno uz drugo smo se stisli
Lipog li trenutka
Života vridi.
Ruku pod ruku
Krenuli smo dalje
Ka more u bonaci
Umirenih vali
Sluteći sudbinu
Šta miron traje
Svi obronci tuge
U vodu su pali.
Veronica Tomić

 

Komentari

Amazonke.com

Mi smo redakcija APortala a vi čitate članak s našom preporukom :)

You May Also Like

Bol, Lisa Gardner,bibliomanija, Ana Čaić Blažević, APortal,majka, dijete