Tužan san…

Pijen suze,
Jer duša mi plače
Pišen tugu
I volin te jače
Nježnosti triban
Ka cvit kapi vode
U srcu tugu ziban
Strila bola ga probode.
Kad iziđen vanka
Svitu se smišin
U meni kišan je dan
Tvoje ime na usnama
I tužan san.
Veronica Tomić

 


Amazonke.com

Mi smo redakcija APortala a vi čitate članak s našom preporukom 🙂

Komentari

Bol, Lisa Gardner,bibliomanija, Ana Čaić Blažević, APortal,majka, dijete