Vlasnik pisme naše

  Nisan vlasnik

tvoga srca

daruj ga slobodno

kome želiš

čekan svoju zraku sunca

i njoj se radujen

i veselin.

Nisan vlasnik

tvoje duše

sama gradin

kule sriće

tvoje grube riči

mene ne plaše

jer ja pišen priče

i vlasnik san pisme naše.

 

Veronica Tomić

Komentari

Amazonke.com

Mi smo redakcija APortala a vi čitate članak s našom preporukom :)

You May Also Like

Bol, Lisa Gardner,bibliomanija, Ana Čaić Blažević, APortal,majka, dijete