Plakalo je srce od boli

plakale i misli u očima

duša šta rođena je da voli

treperila je strepnjama.

Plakalo je sve

jer jednostranost boli

U odlasku su ostali

zagrljaji sunčanog jutra

dodiri čežnje

u željama gladnog tila

u oku sjaj ljubavi

za vječno sutra

izbrisano

nepostojanjem ičega za tebe.

Za tebe kao da nikada i nisam bila

vrimenom su otišle

i sve jesenje kiše

snovi i nadanja

moja dizanja i padanja.

Bol je samo ostala

s tobom

u mojim napisanim pjesmama.

Veronica Tomić

Komentari