I ja san tila ka i drugi

da živin nekin normalnim životon

ali meni tako suđeno nije

Neki baner What Do Women Want, Fine Jewelry

poznajen samo ledene kiše

ne i sunce šta teplo grije.

Tila san tebe i dicu

posa i tihi, skromni dom

u knjizi života tila san samo

jubav u srcu tvom.

Tila san puno toga sa tobon

da dilimo zajedno život cili

otiša si bez i jednog zbogom

ka da nikad zajedno nismo bili.

Veronica Tomić

Komentari

Neki baner
Neki baner Free Shipping on ALL cosmetics products!!