Tila san

I ja san tila ka i drugi

da živin nekin normalnim životon

ali meni tako suđeno nije

poznajen samo ledene kiše

ne i sunce šta teplo grije.

Tila san tebe i dicu

posa i tihi, skromni dom

u knjizi života tila san samo

jubav u srcu tvom.

Tila san puno toga sa tobon

da dilimo zajedno život cili

otiša si bez i jednog zbogom

ka da nikad zajedno nismo bili.

Veronica Tomić

Komentari

Amazonke.com

Mi smo redakcija APortala a vi čitate članak s našom preporukom :)

You May Also Like

Bol, Lisa Gardner,bibliomanija, Ana Čaić Blažević, APortal,majka, dijete