Vitar je sunce i snove

sa tvojin likon

donija na prag srca moga,

Neki baner What Do Women Want, Fine Jewelry

život me počastija najlipjon slikon

darova je jubav s blagoslovon boga.

Vitar je život začinija srićon

donija mi tebe na krilima svojin

nima više noći sa ugašenon svićon

sad radost kola venama mojin.

Vitar je zna za samotnu mi mladost

za svaki tugon protkan dan

zna je da si moja velika radost

jedina jubav i sanjani san.

Veronica Tomić

Komentari

Neki baner
Neki baner Free Shipping on ALL cosmetics products!!