Želio sam ime i diplome
Želio poštovanje velikih ljudi
I neke sitne, dovoljne novce
Da mogu da mirno
Preguram dan
Pa sam ih dobio i onda sam
Želio tebe.
Zatim sam želio auto
Jedan malen,
Lak i običan,
Samo da vozi od mjesta do mjesta
Da ima radio i
Zategnut volan,
Pa sam ga dobio i onda sam
Želio tebe.
Sa autom sam želio put
Mekane ceste što vode
U krajeve gdje govore
Neobičan jezik
Želio na planinska jezera
Strane ulice ili
Nabujale rijeke
Pa sam ih našao i onda sam
Želio tebe.
U tuđim sam gradovima poželio svoj
Vratiti se pločnicima
Mojim toplim mahalama
Nervoznim ljudima
Sa oštrim laktovima
U punim tramvajima.
Želio presahlu rijeku i
sarajevsku priču
koju ću slušati dok zamire dan
Pa sam se vratio i onda sam
Želio tebe.
Zatim poželih postati pjesnik
Pisati knjige i biti teatar
Zaželih stvarati druge živote
U njima sanjati
Sve što bih mogao da budem
Kada bi dovoljno dugo
Trajale godine
Pa sam našao teatar i u njemu
Želio tebe.
Na kraju sam samo poželio mir
Tišinu kraj pjegave dame
Sa tankim prstima
Mekanog glasa i mekanog pogleda
Damske umjerenosti
I rasutog smijeha u obrazima.
Kraj nje su želje jutrom utihnule
I svako je sutra dobilo oblik
Tada se probudih i nađoh u džepovima
Kraj mojih potraga i
Jednostavan san.

Adis Ahmethodžić

Komentari