bole me reči,
neizrečne reči,
odjekuju poput topova,
duša lebdi u osmehu
poljubac krije strast
dodiri plašljivi

vreme za kajanje
vreme što ostaje posle nas

u igri je spas,
iz suve zemlje
napiti se neću,
sakupiću kapi rose
i mesečinu sa usana
hranu bogova

u daljini promena,
nepoznati svet odzavanja,
zove me,
odlazim
i ako ostajem
dugo posle nas

Ivana Aleksov

Komentari