Neko drugi će imati njeno biće i glas

Kao što su ga imali i drugi prije mene.

Sve moje što je ostalo,

Vrijeme će zgužvati u sjećanje

Ili u poneki skriveni strah

Kojeg će prepoznati tek mnogo kasnije

U nečemu što nije ni znala da postoji.

Sve će opet biti tiho i jednostavno

Kao što je bilo i prije mene.

Ni zbog čega neće plakati,

Ničemu se toliko radovati

A u istom času mučno strahovati

Niti će da suzama sapira šminku

Niti poljupcima

Niti dodirima mojim,

Nikada više.

Neko drugi će biti predmetom njenih želja

Kao štu su bili i drugi prije mene.

Njena će se mladost preobraziti u neke nove boje

I opet će biti lijepa,

I opet će uspravno hodati

I jedna ljubav će da je pronađe

Onda kad i moju,

Kao i sve druge prije mene

Smetne s uma

I zaboravi.

Adis Ahmethodžić

Komentari