Ja sam čovek bez vena.
Igle cokću i prevrću očima
Kad me ugledaju.

Moji snovi su usahle zvezde,
A glava nesigurno skrovište
U kojem prebiva tužno Sutra.

Ja sam ratnik bez oružja,
Izgubljen u traganju
Za pravim neprijateljem
(Kojeg mogu makar da pljunem).

Svetiljku!

Dajte mi svetiljku,
Da bolje sagledam
Mrak u koji su me uronili
Protivno mojoj volji.

Ili mi zarijte nož u grlo
I pustite bledu i bednu krv
Da milozvučnim klokotanjem kaže
Sve ono što moji stihovi nisu uspeli.

Komentari