Bilo je leto,
Petnaesto.
Vukla sam svoje velike snove i duboke misli
Po prašnjavom drumu.

Nisam bila lepa.
Bila sam čudna i zamišljena
i zagledana u svoj dlan
i svoj mrak.

Nisam znala da sam bila lepa,
bila sam možda slepa.
Ti si me video.
Video si ženu u meni,
Nisam je poznavala,
Bila sam ničija i svoja.
Video si me celu,
Moj osmeh i moj pogled
I butinu belu gde viri kroz prozore mojih pantalona.
Video si moj mladalački bol i moju svetsku tugu
i moju dušu od snova i morske pene.

Rekla sam ti da sam jaka i da mi ne treba niko.
Video si da su mi usne vrele i žedne
ko napukla smokva,
Ljubio si me svesno
Dugo i polako.
Video si moju želju
I moj strah.

Htedoh da me imaš i da ti se dam
Negde, nekad,
Al’ ne tad.
Pustio si me da odem,
Nisam znala zašto,
Bila sam previše vrela, a opet daleka.
Pustio si me da odem
u neko drugo leto.

Komentari