Da bog postoji

Da bog postoji,
Klaus Barbi ne bi punio kamione decom,
Ubacujući ih kao bezvredne, izanđale stvari

Da bog postoji,
Bio bi uverljiviji pisac

Da bog postoji,
Ne bi svaka molitva bila ravna
Bockanju lešine štapom

Da bog postoji,
Krvi ne bi bilo ni na filmu

Da bog postoji,
Ne bismo brojali krvna zrnca, već najfinije oblake

Da bog postoji,
Dečaci se nikad ne bi igrali oružjem

Da bog postoji,
Ubio bi me na spavanju

Da bog postoji,
Istog trenutka bih odbacio kolica
I krenuo da optrčavam planetu
U slavu njegovog kraljevstva,
Sve dok ga i sam ne naselim

Da bog postoji,
Ne bi ga bilo više od jednog,
Niti bi nervozna „božja dečica“
Klanjima dokazivala čiji je otac stvarniji

Da bog postoji,
Do ove pesme nikad ne bi došlo…

 


Stihove naših autora pratite ovdje 🙂

Komentari