Autori / suradnici

S APortal-om  surađuju sljedeći pisci/novinari/blogeri/fotografi i dizajneri:

Aleksandra Bursać – aleksandra.dukic@amazonke.com
Ana Kolar – ana.kolar@amazonke.com
Bojana Knežević – bojana.knezevic@amazonke.com
Božana Ćosić – bozana.cosic@amazonke.com
Dolores Bura – dolores.bura@amazonke.com
Dragoš Ristić – dragos.ristic@amazonke.com
Ivana Cvjetković – ivana.cvjetkovic@amazonke.com
Ivana Pavičić – ivana.pavicic@amazonke.com
Jelena Hrvoj – jelena.hrvoj@amazonke.com
Jovana Šekularac – jovana.sekularac@amazonke.com
Maja Marić – maja.maric@amazonke.com
Marin Bijelić – marin@amazonke.com
Marina Papec – marina.papec@amazonke.com
Marija Berzati – marija.berzati@amazonke.com
Marijana Paravac – marijana.paravac@amazonke.com
Martina Dabić Raos – martina.dabic@amazonke.com
Mirela Matković – mirela.matkovic@amazonke.com
Monika Pavlović – monika.pavlovic@amazonke.com
Neno Bačelić – neno.bacelic@amazonke.com
Nikola Vranjković – nikola.vranjkovic@amazonke.com
Nives Rog – nives.rog@amazonke.com
Sabrina Pejić – sabrina.pejic@amazonke.com
Selma Šljuka – selma.sljuka@amazonke.com
Srbijanka Stanković – srbijanka.stankovic@amazonke.com
Stela Kolar – stela.kolar@amazonke.com
Veronica Tomić – veronica.tomic@amazonke.com

Upiti vezani uz Brand Šaptač na mail:

info@saptacmagije.com

Upiti vezani za rubriku Poruke Mudraca na mail:

t.m@amazonke.com

Vanjski suradnici:

Alis Marić – Čitaj knjigu
Lily Laum

Visual impressions by:

Ana Čaić Blažević & Brankica Stanić

 

Komentari