Mistično biće

Cik je zore… Pjesma koju sam stavio da me budi, poče da se ponavlja. Nisam rad da ustajem. Toplo mi je ispod pokrivača, a vani, čini mi se, razvukla neka hladnoća. Vrijeme je, pomislih. Još uvijek bunovan od sna, počinjem da se oblačim. Priđem prozoru, pogledam. Bijaše istina, napolju je ledeno. Tužno otpuhnem,

Read more