Tag Archives : Kako pobjeđujem strah

Kako pobjeđujem strah…


Strah je sveprisutan. Situacije koje ga izazivaju se nadovezuju jedna na drugu. Neke osobe su kapitulirale pred njim i ne trude se da šta promijene. Prigrlile su taj strah i on im je opravdanje za sve neučinjeno i učinjeno. Neke su, pak, podlegle i stide se zbog toga. Ali postoje i neke osobe koje izgledaju kao da ga ne osjećaju.…

Više... »