Samo ti

Jednog dana Kad utihne jedna strana Kad kimnemo si u znak nijemog pozdrava A pogledi nam se sretnu i pišu se sa “Vi”, Biti ćeš sam, i ja sama U vrtlogu želja kojima preklinjala sam te Da nikad ne zaboravimo disati Zrak natopljen znojem Čežnju nazvanu imenom naših slova, načetu našim sretnim brojem. Jednog dana Kad ne budemo slobodno na “Ti” Kao da se nikad nismo voljeli Otvorit će se trajna rana Zapeći će nošena godinama Molitvama mojim ko zna koliko puta zacijeljena Opako će peći Na radiju naših pjesama riječi

Read more