Ljubavi koje žive između kolodvora
Stihovi

Kiša

Kiša mi lupa o prozor
Kapi me njene dozivaju,
Sve jače pada, udara
Kao da se ljuti.
I ona plače sa mnom
Možda ja ipak malo više,
A kiša kao da mi viče
Moraš jecati tiše.
Jer probudit ćeš vjetrove,
Od ljutnje će poviti grane,
Rastrgat će sve cvjetove,
Ljubav će u svijetu da nestane.
Ali za tobom….
Moje suze ne mogu stati.
Osjećam te , slutim da ćeš doći,
Danas, sutra ili jedne već noći.
Jer, ti si sve što mi treba
Ispod ovog plavog, plavog neba.

kiša

Vlasta J.

Komentari

Neki baner