Fotografija

Crno bijeli svijet…

Što sve uhvati bistro oko promatrača na ulicama i mostovima… u pothodnicima, na licima slučajnih prolaznika? Sjene? Čežnju? Zabrinutost? Veselje? Hrabre, al’ krhke staračke korake… Što vidi i uslika fotoaparat, a mi kraj toga prolazimo bez da se osvrnemo? Uslika život…

5

7

8

Sara Shabi

Komentari

Neki baner