Stihovi

Potraga…

I dok čekam ruku tvoju, prolaze mi dani, godine, pronalazim muku svoju, ko da umirem. I gledam sva ta zaljubljena…