Život

Moja Ona…

Prazan list papira stoji ispred mene, a pitanje lebdi iznad glave. Kako da na papir prenesem nešto što je u…

Stihovi

Jaka sam…

Jaka sam. Odbijam drugačije vidjeti, svoj unutarnji svijet. Odbijam se pokoriti… vremenu, mjestu i ljudima i glupim situacijama, što se…