Stihovi

Karmen…

Ne hodaj, kćeri, iza mene.
Moje stope nisu puti tvoji.
Ne beri svanuća sa mojih stabala,
u njima se nećeš nasititi ljudskosti.

Ne hodaj, kćeri, pokraj mene.
Stotinu puteva ja u jedan spajam.
Ne pitaj me kojim jutrom poći,
moja su jutra maglena i sama.

Hodaj, kćeri, ispred mene,
nikad ne pitajući o meni ptice.
Ja sam samo rijeka
koja te je svijetu dala.

Slapom mojim budi!
Grmi i huči.
Svoju rijeku rađaj sama.

Branka Cukrov-Belak

Komentari

Neki baner