Stihovi

Ključ…

Put bez soli života.
Do lađara sa ključem od zlata.
Miris mirte, omaglica tamjana.
Dveri od Tajne
lađar ključem otvara.
Ključ lađara. Lađareva tajna.

Branka Cukrov-Belak

Komentari

Neki baner