Stihovi

Povoj…

Sve što biti može, već je prepisano – nema više!
Sve moguće, svo crno i svo bijelo –  nema više!

Čovjek je dan u vremenu htio svanuti.
Vremena vrisnuše – nema više!

Stao je vrijeme u vodi daviti.
Vode uzavriše – nema više!

U riječ, čovječe, povij se.
Zemlja te izdiše – nema više!

Branka Cukrov-Belak

Komentari

Neki baner