Stihovi

Tri dana…

Bio je potreban jedan dan,
razlomljenih kostiju, krvav, sam.
Do pola živ, od pola mrtav.
I u njemu pasija Čovjeka sa križa.

Bio je potreban još jedan dan.
Svršetak Smrti u Život izdan.
Taj dan je besmrtan.
I u njemu Čovjek sa križa.

Nakon trećega dana,
Zemlja se u Nebu prepoznala.
Tri dana Čovjeka sa križa beskraja.

Branka Cukrov – Belak

Komentari

Neki baner