Stihovi

Okoštanje…

U nebo bacih svoje mreže.
Među jutra, sutone,
obzore suncostaja.
Sve što nađoh
ja sam sama:
pod kožom zemlja,
tek u riječi okoštana.

Branka Cukrov-Belak

Komentari

Neki baner