Osjećaš li…

Reci mi koga da pitam
Boga ili tebe
je li konačno vrijeme da doživim čudo?
pod vlasima sijedim misli mi vriju
sve oko mene posta u trenu
ludo-nestvaran svijet…
u venama mojim sad teče otrov tvoj
od pogleda jednog postah ti rob
ko vještica ti sad imaš nada mnom moć
željom ime ti zove svaki moj dan
svaka moja noć…
ko klinac neki bez dodira tvog
izgubljen lutam ulicom sna
i tražim i čekam
bar pogled tvoj,zvon telefona
da osjetim te…
a ti se igraš i bježiš
šutiš i smiješ
slaba a jaka
sve istine lomiš…
ko srna u strahu
preda mnom slomljeno srce
u zimu skrivaš
a niti ne slutiš
da posla me Bog
da izbrišem suze, da zacijelim rane
da čuvam te kao nikad nitko do sad…
vjeruj mi kad ti kažem:
tvoje je srce isto ko moje
uspomene naše nose isti križ …

Đurđica Runtas

Komentari

Neki baner