Stihovi

No name poem…

Zapletenih rogova
snažni muževni jeleni

Zaleđenih vrtova
nježni zgaženi neveni

Braun jeleni
Oranž neveni

Zgrbljena starica
drhtavom rukom briše suze
sa svoga vlažnoga lica

Šugava mačkica
ugiba u prašini sivoj
uz bezbrižan cvrkut ptica

Lidija Matorić

Komentari

Neki baner