Stihovi

Ja i ti….

Došli vali do uvale
Uspavati barke male
Nježne, tihe,
Bile, plave
Svoje tilo su moru dale
i zaspale.
Ja i ti na misečini
Slušali smo pismu vala
Tihi, nježni, zajubjeni
Tvoja ruka,
Tvoja usna
Svu je tugu izbrisala.
Tilo, dušu san ti dala
Pravu jubav upoznala
Zaboravila na sve boli
i more nas takve voli.
More, barke, ja i ti
Lipa slika od života
Tvoji, moji nježni sni
U Šibeniku mi sva lipota.
Veronica Tomić

 

 

 

Komentari

Neki baner