Stihovi

U gluho doba noći…

U gluho doba noći…
…kroz mračne sjene
dopre do mene
…jecaj ranjene žene

Kao ranjena druga
suosjećam sa njom
…ruku joj pružam
da zajedno budu
moja i njena tuga…

U gluho doba noći
srce se steže u samoći
…vrišti tvoje ime
u gluho doba noći…

Budim se polako
….shvatih da
jecaj ranjene žene
je moj poziv upomoć…
da otjera tužne i mračne sjene
što mi stvori ime tvoje
u gluho doba noći…

                                                                                                                           Kristina Jelenčić

Komentari

Neki baner