Usputna misao

Kraj na onom drugom svijetu nije

To je tajna koju taj razgovor krije.

Ni mrtvi ni živi još nisu imali svoj kraj

Ni za jedne ni za druge nije nastao još raj.

Jer raj se ne zasluži samo zato što ti mriješ

Nego zbog života ako živjeti ga umiješ.

A ako ovog ovdje života nisi bio vrijedan

Ni vidjeti ni osjetiti ne bi mogao raj nijedan.

Jer ni mjesto ni vrijeme ne mogu ti pomoći

Ako misliš da ćeš samo tako u raj doći.

U trenutku svoje smrti ti jesi ili nisi imao svoj mir

I sam za sebe si znao da li postat ćeš Svemir.

Tajna je da tajne nema, jer u mudroj knjizi sve piše,

Iza praha smo postali i svi se u prah opet pretvoriše.

Ali niti prah niti raj nisu kraj pravi.

Naša život i izbor pravi kraj napravi.

Da se rasplinemo i postanemo energija čista

Dobrota i ljubav koja kroz Svemir blista.

Komentari

Neki baner