Stihovi

Nemir

Večeras ću te oteti,
od svijeta te sakriti,
toplim rukama grijati…

Dok se gubiš
u tome svemiru,
gospodar biti ću
tvome nemiru.

Neću ti dati priliku
da ga se sjetiš.

Jer ovo što ti pružam
zove se….ljubav!

 

 

Neno Bačelić

Komentari

Neki baner