Stihovi

Za umrlog

Bit ću sritna kad ispustin dušu

u maloj humci

ispod starog bora

tamo ladni vitri ne pušu

tamo ledena ne osviće zora.

Jer humak briše sve ljudske zloće

nasilja nema

kako se kom hoće.

Umrli ne zna za nikakve jade

na humku se nikom srića ne krade

Dok tilo likuje u krilu majke

a duša lagano svemirom giba

umrlom su dostupne sve bajke

i sve je kako Bogom biti triba.

Na humku ne vridi suza koja kane

molitva DA

duši da osvane

poneki cvitak i upaljena svića

uredan humak

za umrlog je srića.

Komentari

Neki baner