Sve što ikad željeh napisati
Nađoh nečijom rukom već zapisano.
Sve jednu želju prosutu kroz vlastite misli
Negdje drugo u nečemu tuđem
Vidjeh i prepoznah.
Nije li neko već napravio sve ove greške?
Nisu li u moru ponavljanja moje slučajnosti
Nečije i ničije koliko i moje?
Neko je već hodao ovim mojim putevima
S jednakim ih pravom nazivao svojim
I jednako se čudio
Našavši na njihovim krajevima
Neznanje dublje od onog
Od kojeg je krenuo.

Adis Ahmethodžić

Komentari