Kako kažu…
Stihovi

Okršaj

Jutro iz nečijeg sna
(zlatno i lepršavo,
na ivici da ispari)
uplivalo u mučno jutro
što se pružalo preda mnom,
oivičeno slutnjama i zebnjom.
Povela se borba.
Okršaj je trajao tek toliko
da mi ogreje duh.
Jutro,
od kojeg niko ne može da pobegne,
primoralo je protivnika da se izgubi u magli.
Bila je to pirova pobeda:

Pri poslednjoj razmeni udaraca,
na branioca zbilje pala je senka izazivača,
prekrivši sasvim ne samo tog mučnog, bledunjavog takmičara,
već i dan što je išao za njim.

Komentari

Neki baner