Mjesec: listopad 2018.

Brinete li kako se hranite?

Brinete li kako se hranite?

A sada ozbiljno! Odlučila sam da danas pišem o jednoj ozbiljnoj temi. Uvijek se na pola zafrkavam, često sam podjebljiva, dvosmislena i sporadično sarkastična, ali danas sam odlučila biti ozbiljna i fina, jer…

Let iz bajke

Ja verujem u bajke! Kako mi to ranije nije palo na pamet? Previše mraka, previše…

BLOG: Imaš poruku?

Svakodnevno smo okruženi porukama. Neke silno želimo a ne dobijemo ih od baš određene osobe,…