O fortuna
Stihovi

O fortuna

Kada iščitaš dovoljno knjiga,
više nego što možeš da upamtiš,
Kada proputuješ dovoljno da gradovi počinju da liče jedni na druge,
Kada doživiš ljubav više puta,
dovoljno da umeš da prepoznaš pravu ljubav kada ti se dogodi,
Kada odgledaš predstava, koncerata i filmova
dovoljno da naučiš da se postaviš kritički prema umetnosti,
Kada i pored svega što si doživeo, video, upoznao i prihvatio
i dalje imaš znatiželjno oko i veru u ljude,
razumevanje za one kojima sreća nije naklonjena,
težnju ka dobroti, iskrenoti i lepoti,
Kada i dalje imaš želju da vidiš nove stvari
kao uzbuđenje, a ne pretnju,
nikada ne možeš biti ogorčen i mrgodan
i starost može samo da te čeka nasmejana.
U tebi je svetlost i lepota kojom zrače osobe koje vole život
Nema opasnosti za tebe!

 

Ivana Aleksov

Komentari

Neki baner