Vuneno tkanje

Da li je varka
sladunjav san
ili stvarnost je samo senka
iskra od koje život je satkan
stotine sati praznog hoda i tek poneka
nit biserna
strah me od snova
progone me noću
poput vukova
ti snovi jarkih boja
od kojih jutro bledo se radja
ti snovi što mirišu na prvi sneg
na morsku penu i nežne latice narcisa
čudni vreli nabrekli snovi
od dodira i čežnje,
bole me jutra
u praznoj postelji,
duša je ostala u snovima
a na javi tek vreba
taj retki biser da utka
u svoje vuneno tkanje

Ivana Aleksov

Komentari