Koliko puta?
Stihovi

Koliko puta?

Koliko si puta
Stajao pred ogledalom
Pitajući se ko si?

Koliko si puta
Posmatrao reku
Snevajući da te nosi?

Koliko si puta
Pomislio da je smrt
Nestvarno daleko?

Koliko te je puta
Razuverila
Odnevši ti dragog nekog?

Komentari

Neki baner