Počinje
Stihovi

Počinje

Više ništa
nikom
ne govorim,
niti ikom
pokušavam
išta da
budem.

Ništa
ni od koga
ne tražim,
ničemu se
posebno
ne predajem,
ni o čemu
nikog
ne pitam.

Nigdje više
ni sa kim
ne putujem,
nikada se
nikom
ne vraćam,

ništa tuđe
nikad
svojim ne nazivam,
ničim se više
ne ponosim
i nikada me
nigdje
nije ni
bilo.

Adis Ahmethodžić

Komentari

Neki baner