Čudo
Stihovi

Čudo

Bila sam u žurbi i nisam primjećivala sitnice.
Kao da su bitne.
A bile su, još uvijek jesu.
Primjećujemo li ih?
Može biti prvo na cesti, slučajno.
Nasmijem se.
Slučajno se voli, slučajno se mrzi.
Ili ima tu nečeg više?
Pero.
Ako vas pronađe, netko se moli za vas.
Ili vas čeka, tiho iza ugla.
Kao majka dijete poslije škole.
Tiho. Slučajno.
Veselo.
Čudo za čudo.

Komentari

Neki baner