Biti Mama

Mudrosti Marie Montessori: Djecu naučite da vole ljude i koriste stvari, a ne obrnuto!

Iz njezine je škole potekao čitav niz životno važnih stavova pa donosimo samo mali djelić svih njenih velikih mudrosti • Jedan od savjeta jest da djeca najviše upijaju i uče iz onog što ih okružuje

MARIA MONTESSORI po čijoj se metodi učenja i odgoja otvara sve više škola i vrtića, bila je iznimno veliki pedagog koja je još u prošlom stoljeću pokušala promijeniti brojne stavove o odgoju djece. Rođena je 1870. godine te je bila prva žena u Italiji koja je upisala i završila studij medicine, a kao asistentica u bolnici radila je na odjelu za rad s djecom “izvan sustava”. Njena promišljanja i silno široki vidici već su tada utjecali na brojne promjene u odgoju.

Ona je sama smišljala masu didaktičkih pomagala, pokazala je kako učenje ne polazi od učitelja  već učenika, i čvrsto je vjerovala da djecu nije potrebno prisiljavati da bi učila već im  je jedino važno osigurati poticajno okruženje koje će ih pozivati na promišljanje i istraživanje. I time zadovoljiti dvije važne dječje potrebe – poticanje njihove prirodne znatiželje i učenje kroz šarenilo i igru. Zato je glavna misao vodilja svih institucija koje su preuzele njen način odgoja, a Hrvatska već ima dosta takozvanih Montessori vrtića – “Pustite djecu da nauče sami”.

Iz njene je škole potekao čitav niz životno važnih stavova pa donosimo samo mali djelić svih njenih velikih mudrosti.

I znajte – ove mudrosti nisu namijenjene samo maloj djeci jer čovjek uči dok je živ pa isto tako i u svojim poznijim godinama može promijeniti svoj mali svijet i poglede na odgoj.

Mudrosti Marie Montessori: Djecu naučite da vole ljude i koriste stvari, a ne obrnuto!

1.    Djeca najviše upijaju i uče iz onog što ih okružuje.

2.    Ako ste iskreni sa svojim djetetom, ono će naučiti što je pravednost.

3.    Ako se dijete osjeća sigurno, ono će učiti vjerovati ljudima.

4.    Ako dijete često korimo, ono će naučiti kako da osuđuje druge.

5.    Ako dijete pak često hvalimo, ono će naučiti cijeniti druge.

6.    Ako se prema djetetu postavljamo neprijateljski, ono će naučiti tući i vrijeđati druge.

7.    Ako dijete često ismijavate, ono će postati stidljivo.

8.    Ako djetetu često govorimo da se mora sramiti radi svojih postupaka, ono će naučiti da se stalno osjeća krivim.

9.    Ako dijete često ohrabrujete, ono će imati veliko samopouzdanje.

10.    Ako djetetu bude stalna podrška, ono će biti samostalno i samouvjereno.

11.    Ako dijete živi u prijateljskom okruženju naučit će kako da nađe ljubav.

12.    Nikada nemojte govoriti loše o svom djetetu – ni kada ga nema, a ni pred njim.

13.     Umjesto pokuda o njegovom karakteru koncentrirajte se na ono dobro u njemu. Tako neće biti mjesta za ono loše.

14.    Uvijek budite spremni pomoći svom djetetu kao i otići kada vidite da se samo dobro snalazi.

15.    Pomozite svom djetetu da rano počne spoznavati svijet oko sebe, posebno ako je okružen mirom i ljubavi.

16.    Poštujte dijete čak i kada napravi grešku, tako će je brže znati i ispraviti.

17.    Uvijek slušajte i odgovarajte na dječja pitanja i molbe – tako će znati da ste uvijek tu za njega.

18.    Pazite kako se ponašate ispred djeteta jer ono upija naše ponašanje.

19.    Poštujte dijete koje odmara, promatra aktivnosti ostale djece ili razmišlja o nečemu. Nemojte ih tjerati da umjesto toga rade neke druge aktivnosti. I djeci je potrebno razmišljanje.

20.    Istina o životu sigurna je kao gravitacija: da bismo živjeli potpuno, moramo naučiti koristiti stvari i voljeti ljude…. a ne voljeti stvari i koristiti ljude.

21.    Sam čovjek treba biti u središtu odgoja. Uvijek na umu treba imati to da se čovjek ne razvija na fakultetu, nego da njegov duševni razvoj počinje čim se rodi  te da je najjači u prve tri godine života.

22.    Mi ne možemo učiti dijete kako da bude umjetnik, ali mu možemo pomoći da samo razvije: Oko koje vidi; Ruku koja sluša, Dušu koja osjeća.

Izvor: Alternativa

Komentari

Neki baner