Gdje nam je zapelo s vjerom?,Da bog postoji
Crvena točka

Gdje nam je zapelo s vjerom?

Vjeruješ u Boga? Lijepo, jer vjera će te oplemeniti, učiniti boljim sebi i ljudima oko sebe. Zbog vjere postaješ plemenitiji i suosjećajniji.

Vjera u Boga je vjera u pravdu, u moral, u poštenje, u ljubav i u popravljanje nepravde! Stoga ako si vjernik, ti bi zapravo trebao biti dobar čovjek.

Vjera ne traži da sudiš, vjera te tjera da pomažeš!

Vjera ti ne daje za pravo da napadaš drugačijeg od sebe, već da ga voliš kao samoga sebe! Vjeru ne prilagođavaš svojoj grešnoj duši, već vjerom ispireš svoju grešnost! Vjera ne traži od tebe da zanemariš svoj razum, ona te upućuje da ga koristiš! Vjera je put pravde i istine, put nadanja u dobro i put na kojem trebaš pružiti ruku svakome koga sretneš.

Gdje je zapelo na tom putu kroz život s vjerom?

Zašto u ime vjere sudimo jedni drugima?
Zašto mrzimo one koji su drugačiji od nas?
Zašto se odjednom brinemo za tuđe grijehe, a za svoje vlastite ne marimo?
Zašto smo u ime vjere licemjerni i prijetvorni?
Zašto koristimo ispovijed da bi mogli slobodno ponovo griješiti?
Zašto u ime vjere štetimo jedni drugima?

Svi vjernici se slažu da je jedan Bog ma kako ga zvali, ali pozivajući se na Boga pravoslavac mrzi katolika, musliman pravoslavca, a katolik obojicu. Nađe li im se na putu židov, mrzit će ga i zazirati od njega sva trojica.

Gdje nam je zapelo s vjerom?

Komentari

Neki baner