Orhan Pamuk: Žena crvene kose
Tatjanin svet knjige

Orhan Pamuk: Žena crvene kose

Ovaj kratak roman Orhana Pamuka “Žena crvene kose” pre svega je priča o odnosu oca i sina, a onda i priča o čežnji, krivici i griži savesti i tajanstvenosti jedne crvenokose.

Džem je sin istambulskog farmaceuta, kojem je levičarska politika kojoj je bio naklonjen bila važnija od roditeljstva. Taj nedostatak očinske ljubavi i pažnje, Džem nosi kao krst celi svoj život. Sa majstorom Mahmutom odlazi da kopa bunar i u njemu pronalazi očinsku podršku. Tu upoznaje ženu crvene kose, koja opseda njegove misli i budi u njemu do tada nepoznate čežnje, želje i strasti.

Danima i noćima nije izbijala iz njegovih misli i to je dovelo do njegove rasejanosti i neuračunljivosti u radu i do nemilog događaja u mračnoj rupi, bunaru. Sramota i krivica zbog svog postupka kao i strah da će mračna tajna ugledati svetlost dana, progone ga celi život i ne daju mu mira. 

Čitanje ovog Orhanovog romana deluje jednostavno, ali upravo se u toj jednostavnosti krije duboznačnost priče i težina života glavnog lika pod teretom krivice.

Čitajte s radošću,
Vaša Tatjana

Komentari

Neki baner