Madeline Miller: Kirka
Tatjanin svet knjige

Madeline Miller: Kirka

Svi mi koji smo čitali i voljeli grčku mitologiju, znamo tko su bili nosioci moći i o kome je najviše mitova ispričano – o muškarcima, počevši od Zeusa, Posejdona, Hada, Hefesta pa sve do Heliosa, Apolona, Hermesa i drugih. Nemali je broj ženskih boginja i nimfi, ali nisu toliko bogato opisane.

Dug ženskim likovima grčke mitologije vratila je Madeline Miller u svojoj sjajnoj knjizi “Kirka”. Kirka koju pamtimo kao okrutnu vješticu koja zlostavlja moreplovce, predstavljena je dublje, emotivnije, krhkije, a u isto vrijeme i snažnije. I nije samo Kirka opričana u ovoj knjizi, nego i ostali ženski likovi, kao što su Penelopa, Persefona i Scila.

Kirka, kćerka Helija, boga sunca, i nimfe Perzeide, odrasla je u sjenci moćnih i nadmenih, roditelja, braće i sestara, kojima je rođenjem data titula i moć. Ona u svojoj ranjivosti, nesavršenosti i emotivnosti iznjedruje i otkriva svoju moć, znanje i vještinu koje se plaše i najveći i oni koji su do tada mislili da su najmoćniji.

U stalnoj želji za očevom naklonošću i ljubavlju braće i sestara, Kirka sve dublje tone u usamljenost i okreće se svetu smrtnika. Posegnuvši za nedozvoljenim, njoj zabranjenim vještičjim vještinama, Kirka otkriva svoju moć, zbog koje biva prognana na pusto, daleko ostrvo i osuđena na vječnu samoću.

Na ostrvu Eji, Kirkina samoća postaje njena saveznica u gospodarenju i kroćenju divljih zvijeri i usavršavanju svojih okultnih vještina koje od nje stvaraju legendu. Dolaskom Odiseja na njeno ostrvo, Kirka otkriva svoju slabost zbog koje je spremna na apsolutno sve.

Iako je priča smještena u svijet bogova i nimfi, ovo je priča za svaku od nas jer se možemo pronaći u njoj.

Čitajte s radošću,
Vaša Tatjana

Komentari

Neki baner