Na kraju što ostaje? Ostajem samo ja

Procijenjeno vrijeme čitanja: 1 minute

Mogu se skrivati od tuđih pogleda, na neko vrijeme, no, jednom ću morati pogledati u sebe.

Mogu se skrivati od ogledala, na neko vrijeme, no, jednom ću morati vidjeti svoj pravi odraz.

Mogu se skrivati kroz garderobu i šminku, na neko vrijeme, no, jednom ću morati skinuti svu šminku i robu sa sebe.

Mogu se skrivati iza zidova i ograda kuća, na neko vrijeme, no, jednom ću morati napustiti sve zidove i ograde i naći se na čistini.

Mogu se skrivati iza svojih diploma i karijera, na neko vrijeme, no, jednom ću shvatiti da papire i karijere ne mogu ponijeti sa sobom.

Mogu se skrivati iza drugih ljudi, na neko vrijeme, no, oni neće biti zauvijek tu.

Mogu se skrivati ispod pokrivača, na neko vrijeme, no, jednom ga moram otkriti sa sebe.

Mogu se skrivati od dana i noći, na neko vrijeme, no, oni ipak dolaze i prolaze.

Mogu se skrivati u svom tijelu, na neko vrijeme, no, ono neće biti zauvijek tu.

Došlo je vrijeme da se ne mogu više skrivati.

Što ostaje?

Sada ostajem samo ja.

Sada ostajem samo ja, u Svjetlu ili Mraku.

Sada ostajem samo ja, u Ljubavi ili  Strahu.

Sada ostajem samo ja, u Miru ili Nespokoju.

Milan Troskot

Komentari

Neki baner