Aleksandar Vojinović

Nepesma
Stihovi

Nepesma

Umeš li, neživot životom zovi U mračnom filmu smisao odglumi Ostani čovek u nakaznoj šumi Košmari su tek zakržljali snovi…