Marija Kozlek

Nevidljive vatre, brown woven basket on white table
Cafe

Nevidljive vatre

Gdje tinjaju plamenovi neizraženih težnji? Gdje ih se priveže kad ne dobiju dozvolu za izražavanjem? Gdje podivljaju, a gdje se…